Showing all 5 results

รูเดอราลิส หรือ ไฮบริด ( Cannabis Ruderalis And Hybird )

ชาว Stoner หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของกัญชาสายพันธุ์นี้แต่ไม่เคยลองเพราะกัญชาสายพันธุ์ “รูเดอราลิส” มีจำนวน THC ที่น้อยมากจึงไม่นิยมนำมาใช้ในเชิงสันทนาการ มักนำไปผสมข้ามสายพันธุ์ (hybid)กับซาติวาและอินดิกาเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะกับชาว Stoner อย่างเราๆ และยังนำไปใช้ทางการแพทย์เป็นส่วนใหญ่อีกด้วย กัญชาสายพันธุ์นี้จะมีลำต้นเตี้ยที่สุดในบรรดา 3 สายพันธุ์ ใบมีแค่3แฉกลักษณะคล้ายวัชพืช เติบโตเร็ว ให้ความรู้สึกง่วงนอน ผ่อนคลายRUDERALIS

 

GREENBUDDY.SHOP

BY CANNABISTH