Hybrid | ไฮบริด

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

กัญชาสายพันธุ์ Hybrid

ในแต่ละปี ผู้ปลูกกัญชาจะผลิตสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครจากพืชพ่อแม่พันธุ์ต่างๆ ลูกผสมของกัญชาเหล่านี้มักจะเติบโตเพื่อกำหนดเป้าหมายตามที่เราต้องการซึ่งเป็น

การนำสายพันธุ์กัญชาแต่ละสายพันธุ์มาผสมกันให้ได้ลักษณืตามที่ัตวเองต้องการ

โดยทั่วไปแล้วลูกผสมจะปลูกในฟาร์มหรือในโรงเรือนจากสายพันธุ์ sativa และ indica

 

ลักษณะของต้นและดอกกัญชาสายพันธุ์ Hybrid (ไฮบริด) 

ลักษณะของกัญชาสายพันธุ์ Hybrid จะต่างกันไปตามลักษระสายพันธุืที่นำมาผสม

 

ปริมาณสาร THC และ CBD ที่มีในกัญชาสายพันธุ์ Hybrid (ไฮบริด) 

โดยปกติแล้วระดบัสาร CBD และ THC จะขึ้นอยู่กับการผสมในแต่ละครั้งว่าคนผลุกต้องการให้ออกมามี THC หรือ CBD ที่มากน้อยต่างกันแค่ไหน

เอฟเฟคจากการใช้กัญชาสายพันธุ์ Hybrid (ไฮบริด) 

เอฟเฟคของแต่ละการผสมก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่อยุ่กับว่าเราเอาสายพันธุ์ไหนมาผสมกับอะไร

 

ทุกคนที่อยากเข้ามาเป็นสาย Stoner หรืออยากเรียรู้และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาสามารถติดตามพวกเราไว้ได้เลย เพราะเราได้รวบรวมข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกัญชาไว้ใน greenbuudy.shop